Copywriting

Copywriting – kỹ năng viết quảng cáo, viết nội dung là kỹ năng quan trọng bậc nhất trong việc làm marketing. Ai làm marketing cũng phải làm tốt kỹ năng này (ngoại trừ những bạn thiên về thiết kế). Tại chuyên mục này, chúng tôi chia sẻ cách rèn luyện và cải thiện kỹ năng copywriting. Nếu bạn kiên trì làm theo hướng dẫn, chắc chắn sẽ có kết quả tốt.