ABC Digi chỉ có 1 phương thức thanh toán duy nhất là nhận chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản dưới đây:

  • Ngân Hàng: MB Bank
  • Chủ tài khoản: Nguyen Hoang Duc
  • Số tài khoản: 5 5 9 9 1 3 5 7 9

Hoặc bạn có thể quét QR dưới đây:

20240403 204813

Sau khi chuyển khoản thanh toán, bạn vui lòng chat thông báo cho ABC Digi tại Fanpage Này để được hỗ trợ xác nhận & kích hoạt khóa học nhanh chóng.