Foundation

Đây là chuyên mục quan trọng nhất trong ABC Digi. Tại đây, chúng tôi tổng hợp và chia sẻ về những kiến thức nền tảng quan trọng về marketing và digital marketing. Nếu không nắm vững những kiến thức này, người làm marketing sẽ dễ bị lạc lối, dẫn đến những quyết sách sai lầm, không hiệu quả và lãng phí. Muốn xây nhà to thì phải làm móng chắc. Những kiến thức trong đây chính là nền móng cho những ai muốn theo đuổi nghề marketing nói chung và digital marketing nói riêng.