1. Trang chủ
  2. Branding
Branding

Chuyên mục Branding chia sẻ kiến thức cơ bản về làm thương hiệu cá nhân (personal branding) cũng như thương hiệu cho doanh nghiệp. Nghe tới Branding, nhiều người sẽ nghĩ nó là một thứ gì đó lý thuyết, mông lung, xa vời và không thực tế cho doanh nghiệp nhỏ. Thế nhưng thực tế thì ngược lại. Branding là có thể nói là linh hồn của doanh nghiệp. Vì thế dù lớn hay nhỏ đều phải có. Càng làm Branding chính xác bao nhiêu, việc triển khai marketing và lựa chọn sản phẩm càng dễ dàng bấy nhiêu. ABC Digi sẽ cố gắng đơn giản hóa kiến thức để bạn có thể dễ dàng tiếp thu và áp dụng vào thực tế.

Khóa học miễn phí ABC Personal Branding – Xây dựng Thương Hiệu Cá Nhân cơ bản

Khóa học miễn phí ABC Personal Branding – Xây dựng Thương Hiệu Cá Nhân cơ bản

Dù muốn hay không, thì bạn cũng đã có thương hiệu cá nhân. Thương hiệu cá nhân là cách người khác nghĩ về bạn, nhớ về bạn và cảm nhận về bạn khi không có sự hiện diện của bạn. Nếu bạn không chủ động xây dựng thương hiệu cá nhân của riêng mình, thì người ta có thể sẽ...