Đăng nhập

Xin chào, chào mừng bạn trở lại với ABC Digi!

Bạn gặp lỗi "Your account is not activate" khi đăng nhập?

Nếu khi đăng nhập, bạn nhận được thông báo là “Your account is not activate“, tức là tài khoản của bạn chưa được kích hoạt. Bạn hãy vào email và tìm email kích hoạt ABC Digi đã gửi cho bạn. Bạn chỉ cần click vào link kích hoạt là có thể đăng nhập bình thường.

Lưu ý: Nếu không thấy email trong Inbox (Hộp thư chính) bạn hãy kiểm tra các hộp thư Promotion (Quảng cáo), Update (Cập nhật), Social (Mạng xã hội), Spam/Junk mail (Hộp thư rác)

tao tk abcdigi 4 1

Nếu sau 10 phút, bạn vẫn không nhận được email phía trên, bạn hãy click VÀO ĐÂY để yêu cầu 1 email kích hoạt khác.

Nếu cần hỗ trợ gì thêm, bạn hãy chat với ABC Digi.

Bạn gặp lỗi "Your access to this site has been temporary limited"?

loi dang nhap abcdigi 1

Lỗi này xảy ra thi bạn đăng nhập sai quá nhiều lần liên tục, khiến cho hệ thống tưởng rằng bạn đang cố gắng hack một tài khoản nào đó. Vì thế hệ thống sẽ tạm khóa tài khoản của bạn.

Bạn hãy chờ 10-15 phút để đăng nhập lại. Hãy chú ý dùng đúng email và mật khẩu, hoặc bạn hãy lấy lại mật khẩu bằng cách click VÀO ĐÂY.