Social Marketing

Chuyên mục Social Marketing chia sẻ kiến thức nền tảng và hướng dẫn cách làm marketing cơ bản trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, Instagram và Tiktok.

10 Mini Game Facebook Đơn Giản & Tương Tác Cao

10 Mini Game Facebook Đơn Giản & Tương Tác Cao

Mini Game Facebook là một trò chơi nhỏ được Admin tạo ra trên profile cá nhân, fanpage hoặc group Facebook tạo ra và yêu cầu người tham gia làm một điều gì đó. Người chơi sau đó sẽ nhận được phần thưởng tương ứng nếu hoàn thành yêu cầu của trò chơi do người tổ chức...