Trong lúc dạy môn Email Marketing cho các bạn FPT SkillKing, tới đoạn thiết kế chuỗi email nuôi dưỡng (nurturing email), một bạn nói "ơ sao em thấy giống như tán gái quá z thầy". Tôi thấy cũng giống thật đó, và tôi sẽ giải thích sự giống nhau đó bên dưới đây. 4 Điểm...