Hướng dẫn tạo tài khoản và đăng nhập lần đầu tiên

Xem thêm: khắc phục lỗi không đăng nhập được vào tài khoản

Để tham gia học các khóa học Elearning trên ABC Digi, bạn cần tạo tài khoản trên website và dùng tài khoản đó để đăng nhập vào các khóa học. Để tạo tài khoản thành công, bạn hãy làm đúng theo các bước được hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: vào trang Đăng Ký Tài Khoản

Có 3 cách chính để tới trang Đăng Ký Tài Khoản:

Cách 1: click vào link này: https://abcdigi.marketing/register/

Cách 2: dùng link từ trên trên menu

tao tk abcdigi 1

 

Cách 3: click vào nút đăng ký khóa học

tao tk abcdigi 1 1

tao tk abcdigi 2

Bước 02: điền thông tin tạo tài khoản

tao tk abcdigi 3

Sau khi điền đủ thông tin và ấn nút đăng ký / register, bạn sẽ được chuyển đến trang như bên dưới là đúng:

tao tk abcdigi 4 2

Chú ý: bạn vẫn chưa hoàn thành đăng ký tài khoản nhé. Bước tiếp theo, bạn sẽ vào email vừa đăng ký tài khoản để kích hoạt tài khoản 

Bước 03: vào email để nhận link xác nhận

Bạn đăng nhập vào email bạn vừa dùng để đăng ký tài khoản, và kiểm tra các hộp thư Inbox (Hộp thư chính), Promotion (Quảng cáo), Update (Cập nhật), Social (Mạng xã hội), Spam/Junk mail (Hộp thư rác) để tìm email gửi từ ABC Digi như hình bên dưới:

tao tk abcdigi 4 1

Sau khi vào email, bạn hãy click vào nút “Tôi xác nhận đăng ký” để hoàn thành xác nhận.

tao tk abcdigi 4 4

Sau khi bạn click vào nút “Tôi xác nhận đăng ký“, bạn sẽ được dẫn tới trang như bên dưới là đã đăng ký tài khoản trên ABC Digi thành công. Lúc này bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn.

tao tk abcdigi 4 3