Lỗi không đăng nhập được

Có 3 lỗi thường gặp khiến bạn không đăng nhập được vào tài khoản.

1. Chưa xác nhận đăng ký tài khoản

Sau khi bạn điền form đăng ký tài khoản và được chuyển đến trang như bên dưới, thì bạn còn 1 bước nữa là vào email để xác nhận tài khoản.

tao tk abcdigi 4 2 

Vào email để nhận link xác nhận

Bạn đăng nhập vào email bạn vừa dùng để đăng ký tài khoản, và kiểm tra các hộp thư Inbox (Hộp thư chính), Promotion (Quảng cáo), Update (Cập nhật), Social (Mạng xã hội), Spam/Junk mail (Hộp thư rác) để tìm email gửi từ ABC Digi như hình bên dưới:

tao tk abcdigi 4 1

Sau khi vào email, bạn hãy click vào nút “Tôi xác nhận đăng ký” để hoàn thành xác nhận.

tao tk abcdigi 4 4

Sau khi bạn click vào nút “Tôi xác nhận đăng ký“, bạn sẽ được dẫn tới trang như bên dưới là đã đăng ký tài khoản trên ABC Digi thành công. Lúc này bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn.

tao tk abcdigi 4 3

2. Quên mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy click VÀO ĐÂY để lấy lại mật khẩu.

3. Đăng nhập thất bại nhiều lần

tao tk abcdigi 4 5

Khi bạn đăng nhập thất bại nhiều lần, hệ thống bảo mật của ABC Digi có thể nhận diện đây là hành động đáng ngờ nên tạm thời khóa chức năng đăng nhập của bạn.

Khi gặp phải trường hợp này, bạn chỉ có thể đăng nhập lại sau 60 phút. Bạn nên lấy lại mật khẩu và đăng nhập lại để đảm bảo không đăng nhập thất bại nhiều lần.