Tích Luỹ Xu và Điểm

“Mỗi ngày cố gắn tiến bộ 1%,
sau 1 năm bạn sẽ phát triển x31 lần”

Xin chào “tên học viên”

Xu của bạn

Tổng

[gamipress_user_points type="xu" columns="2" thumbnail="no" label="yes" layout="left" align="none"]

  • Mua khoá học: cộng 50 – 200 xu tuỳ khoá
  • Đăng nhập hằng ngày: cộng 5 xu/ngày
  • Review khoá học khi mua: cộng 20 xu

Giải thích xu

Điểm Nỗ Lực của bạn

diem thi dua 50x50 1

Tổng

[gamipress_user_points type="diem-no-luc" columns="2" thumbnail="no" label="yes" layout="left" align="none"]

  • Hoàn thành các bài test
  • Hoàn thành khoá học
  • Tham gia các hoạt động đặc biệt

Giải thích Điểm

Level của bạn

[gamipress_user_rank type="rank" prev_rank="no" current_rank="yes" next_rank="yes" current_user="yes" columns="1"]

Quyền lợi từng Level

Điểm Thi Đua của bạn

diem no luc 50x50 1

Tổng

[gamipress_user_points type="diem-thi-dua" columns="2" thumbnail="no" label="yes" layout="left" align="none"]

  • Hoàn thành các bài Big Test
  • Tham gia một số hoạt động đặc biệt

Giải thích Điểm

Phần thưởng

tháng 09/2023

Hạng 01: Voucher 2 triệu đồng

Hạng 02: Voucher 1 triệu đồng

Hạng 03: Voucher 500.000 đồng

Hạng 04 – 10: Voucher 200.000 đồng

Phần thưởng

Quý III 2023

Hạng 01: Điện thoại Oppo

Hạng 02: Voucher 2 triệu đồng

Hạng 03: Voucher 1 triệu đồng

Hạng 04 – 10: Voucher 500.000 đồng

Hạng 11 – 20: Voucher 200.000 đồng

Phần thưởng

Năm 2023

Hạng 01: Macbook Air 2023

Hạng 02: Laptop Dell

Hạng 03: Laptop Asus

Hạng 04 – 10: Voucher 1 triệu đồng

Hạng 11 – 20: Voucher 500.000 đồng

Hạng 21 – 50: Voucher 200.000 đồng

[gamipress_leaderboard id=”40526″]

Lịch sử tích điểm

[gamipress_earnings current_user="yes" force_responsive="no" limit="10" pagination="yes" order="DESC" points="yes" points_types="all" awards="yes" deducts="yes" achievements="yes" achievement_types="all" steps="yes" ranks="yes" rank_types="all" rank_requirements="yes"]