Bài viết này là danh sách hơn 35 cuốn sách hay về marketing tôi đã đọc trong 6 năm qua. Đây là những cuốn sách chọn lọc trong hơn 50 cuốn tôi đã đọc. Mong rằng nó sẽ hữu ích cho bạn. Tôi là một người làm trái ngành, từ tài chính chuyển sang làm marketing. Trong quá...