Sách Hay

Chuyên mục này chia sẻ những cuốn sách hay về marketing và kinh doanh mà chúng tôi đã đọc. Chúng tôi tin rằng chúng sẽ mang lại nhiều giá trị cho người làm marketing. Lưu ý là chúng tôi sẽ giới thiệu một cách khái quát và khách quan, chứ không review chi tiết. Vì mỗi người sẽ có cảm nhận, góc nhìn khác nhau khi đọc sách, nên chúng tôi không muốn ý kiến, cảm nghĩ của mình ảnh hưởng tới việc tiếp thu cuốn sách của bạn.

Loading...