Đăng nhập

Bạn gặp vấn đề khi đăng nhập?

Nếu khi đăng nhập, bạn nhận được thông báo là “Pending User“, tức là tài khoản của bạn chưa được kích hoạt. Bạn hãy vào email và tìm email kích hoạt ABC Digi đã gửi cho bạn. Bạn chỉ cần click vào link kích hoạt là có thể đăng nhập bình thường.

Lưu ý: Nếu không thấy email trong Inbox (Hộp thư chính) bạn hãy kiểm tra các hộp thư Promotion (Quảng cáo), Update (Cập nhật), Social (Mạng xã hội), Spam/Junk mail (Hộp thư rác)

Nếu bạn gặp vấn đề khác, vui lòng xem hướng dẫn TẠI ĐÂY hoặc chat với ABC Digi để được hỗ trợ.