abcdigi workshop digital marketing

Kế hoạch sản xuất khóa học của ABC Digi

Đặc biệt: bạn có thể tham gia hết toàn bộ các khóa học này với chi phí tiết kiệm tới 80%.

Hãy xem thông tin chi tiết bên dưới nhé!

Kế hoạch sản xuất khóa học năm 2023-2024

Kế hoạch đang được hiệu chỉnh và sẽ công bố vào cuối tháng 11/2023.

abcdigi marketing team 2023

Tất cả khóa học của ABC Digi đều được hệ thống hóa lại từ những kiến thức và trải nghiệm thực tế đã được ứng dụng thành công.

Ngoài những khóa học trên đây, ABC Digi cũng đang triển khai làm giáo án cho nhiều khóa học khác như Video Marketing, Viral Marketing, Growth Hack Mindset, Digital Audit, Online Market Research… Tuy nhiên vì chúng tôi còn đang thử nghiệm giáo trình vào thực tế để kiểm chứng độ hiệu quả, nên chúng tôi chưa liệt kê vào kế hoạch phía trên.

Theo kế hoạch nội bộ, số lượng khóa học được lên kế hoạch để sản xuất từ đây đến cuối năm 2023 nhiều hơn số lượng bên trên. Các khóa học này sẽ vừa mở rộng cũng vừa đi chuyên sâu vào nhiều lĩnh vực trong digital marketing.

Ưu đãi 80% học phí

Bạn có thể mua lẻ từng khóa học, hoặc có thể trở thành Học Viên Fullstack Digital Marketing để tham gia vào tất cả các khóa học của ABC Digi với ưu đãi học phí lên tới 80%.

Loading...