Facebook Marketing

Chuyên mục Facebook Marketing chia sẻ về tư duy làm marketing trên Facebook, cả tự nhiên lẫn trả phí. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào kỹ thuật chạy quảng cáo Facebook, mà sẽ hướng dẫn cách xây dựng cộng đồng trên Facebook sao cho hiệu quả để có thể khai khác lâu dài.

10 Mini Game Facebook Đơn Giản & Tương Tác Cao

10 Mini Game Facebook Đơn Giản & Tương Tác Cao

Mini Game Facebook là một trò chơi nhỏ được Admin tạo ra trên profile cá nhân, fanpage hoặc group Facebook tạo ra và yêu cầu người tham gia làm một điều gì đó. Người chơi sau đó sẽ nhận được phần thưởng tương ứng nếu hoàn thành yêu cầu của trò chơi do người tổ chức...