Facebook Marketing

Chuyên mục Facebook Marketing chia sẻ về tư duy làm marketing trên Facebook, cả tự nhiên lẫn trả phí. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào kỹ thuật chạy quảng cáo Facebook, mà sẽ hướng dẫn cách xây dựng cộng đồng trên Facebook sao cho hiệu quả để có thể khai khác lâu dài.

[Webinar] Lập Kế Hoạch và Sáng Tạo Nội Dung Facebook Cơ Bản 18/09/2021

[Webinar] Lập Kế Hoạch và Sáng Tạo Nội Dung Facebook Cơ Bản 18/09/2021

Webinar này cung cấp cho bạn một quy trình lập kế hoạch nội dung Facebook đơn giản để quảng bá sản phẩm/thương hiệu, hoặc để xây dựng profile thương hiệu cá nhân của chính bạn một cách hiệu quả.Bên cạnh đó, bạn sẽ được chia sẻ phương pháp tìm kiếm ý tưởng và sáng tạo...