Khi làm việc với SME (Small and Medium Enterprise - Doanh nghiệp vừa và nhỏ) hoặc các công ty siêu nhỏ mới khởi nghiệp, tôi thường được hỏi 3 câu hỏi sau về cách thức triển khai SEM - Search Engine Marketing. Chạy Google Ads tốt rồi thì có nên làm SEO không? Làm SEO...