Câu trả lời luôn ở quanh ta! Sáng tạo không khó lắm đâu! Khi nhắc đến 2 từ "Sáng Tạo", chúng ta hay nghĩ đó là một khả năng thiên bẩm; và chúng ta hay nghĩ tới cụm từ "think outside the box" hay "think out of the box" - dịch nôm na là nghĩ ra bên ngoài cái hộp. Đây có...