Chatbot ngày nay được sử dụng vô cùng phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Giúp giải quyết được nhiều vấn đề cho doanh nghiệp. Chatbot tương tự như một nhân viên hỗ trợ khách hàng, hoạt động 24/7 và cùng một lúc có thể hỗ trợ hàng ngàn khách hàng gần như ngay lập tức. Giúp...